Menu

Chính sách giao hàng

Phúc Thịnh thực hiện chính sách giao hàng trên toàn quốc

Đơn hàng sẽ dược giao tới Quý khách hàng bằng hình thức vận chuyển trực tiếp bới nhân viên của công ty hoặc thông qua đơn vị vận chuyển trung gian

Về phí vận chuyển, Phúc Thịnh hỗ trợ 1 phần hoặc toàn bộ tùy thuộc vào giá trị đơn hàng và địa điểm nhận hàng

Về chi tiết, Quý khách hàng vui lòng xem thông tin dưới đây

1. HÌNH THỨC GIAO HÀNG

- Giao hàng bởi nhân viên của Phúc thịnh

Nhân viên trực thuộc công ty sẽ giao hàng và hoàn thiện lắp đặt tại Hà Nội đối với sản phẩm cần thiết phải lắp đặt tại địa chỉ nhận hàng

- Giao hàng thông qua đơn vị vận chuyển trung gian

Đối với các đơn lẻ hoặc sản phẩm không cần thiết lắp đặt tại địa chỉ nhận hàng tại Hà Nội hoặc các đơn hàng đi tỉnh

2. THỜI GIAN GIAO HÀNG

Với các đơn hàng có sẵn, giao hàng trong vòng 1-2 ngày kể từ khi oàn tất đặt hàng

Với các đơn hàng có sản phẩm là hàng đặt, giao trong vòng 3-6 ngày kể từ ngày đặt hàng

3. PHÍ GIAO HÀNG VÀ LẮP ĐẶT

Phúc Thịnh hỗ trợ 1 phần hoặc toàn bộ phí vận chuyển tùy thuộc vào giá trị đơn hàng và địa điểm nhận hàng

Miễn phí lắp đặt đối với toàn bộ sản phẩm trong trường hợp sản phẩm được giao bởi nhân viên của Phúc Thịnh

LƯU Ý

Để kiểm tra thông tin hoặc tình trạng đơn hàng của quý khách, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0985072680.