Menu

Chính sách bảo mật thông tin

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi Quý khách hàng truy cập website noithatphucthinh.com và thực hiện mua hàng, thông tin được thu thập bao gồm:

  • Đơn vị mua ( cá nhân hoặc công ty)
  • Đại diện ( nếu là công ty)
  • Điện thoại

Những thông tin trên được sử dụng cho mục đích sau đây:

  • Xác nhận, xử lý đơn đặt hàng
  • Giao hàng, thông báo và tình trạng đơn hàng
  • Hỗ trợ quản lý thông tin Khách hàng

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

-  Sử dụng cho hoạt động nội bộ

- Gửi thông báo về các chưong trình khuyến mãi của công ty

- Thông tin của quý Khách hàng sẽ được chia sẻ cho đơn vị vận chuyển trung gian trong trường hợp đơn hàng áp dụng bên vận chuyển trung gian

3. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin Khách hàng, không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho các mục đích mua bán, chia sẻ hay trao đổi vì mục đích lợi nhuận, hay mục đích khác ngoài phạm vi sử dụng nêu trê